Truyện cười: Bệnh kinh phong

Vova 4 tuổi đi dạo phố với mẹ, bỗng thấy giữa đường có 2 con chó, 1 trên 1 dưới.

Vova lấy làm lạ hỏi:

– Mẹ ơi, 2 con chó nó đang làm gì vậy hở mẹ?

– Ờ………..ờm…………nó đang cõng nhau đó con….

– Thế nó cõng nhau đi đâu vậy, mà con kia đâu có què đâu sao mà phải cõng?

– À………. thì con trên bị bệnh nên con kia cõng nó đi chữa bệnh đó con.

Vova reo lên:

– À , con biết rồi…. con đó nó bị bệnh kinh phong phải không? Hèn chi nó cứ giựt
tới giựt lui hoài… kinh quá…

Thư giãn thêm:

Add a Comment

Your email address will not be published.